piatok 11. mája 2012

5 for friday from Iceland

I am announcing a little break from 5 for friday for a couple of weeks. I will wait for the missing pictures so I can document everything how this beautiful country deserves. Meanwhile, I will be posting other stuff so stay tuned :-).

Have a great weekend and get outside!

Ohlasujem niekoľkotýždňovú prestávku v pravidelnej rubrike 5 na piatok z Islandu. Rozhodla som sa počkat si na chýbajúce fotky, aby som to mala zdokumentované tak, ako si táto krásna krajina zaslúži. Ale budem tu nahadzovať iné veci, takže zostante v pozore!

Pekný víkend želám a vypadnite do prírody!


piatok 4. mája 2012

5 for friday from Iceland


From Husavík we drove to one of most popular tourist areas on Iceland around Mývatn lake. The lake and surroundings are protected national preserves, famous for the rich fauna and diversity. Mývatn (translated as midge lake) is located near famous Krafla volcano. Close to Mývatn you can find beautiful lava pillars, formations called Dimmuborgir (see picture below), pseudocraters (see picture above), geothermal area Hverarond (next 2 pictures), craters such as Viti crater (last picure)... there is definitely a lot to see for more than one day. Pictures from this day stayed unfortunately in my cousin´s computer in Iceland, so here is just a handfull which made it to Slovakia. Maybe later I will post more.
Have a beautiful weekend!

Z Husavíku sme namierili do jednej z najvychytanejších turistických oblastí na Islande v okolí jazera Mývatn. Jazero aj okolité oblasti sú chránenou oblasťou známou bohatou faunou a svojou rôznorodosťou. Mývatn  (po islandsky jazero komárov) leží neďaleko známej sopky Krafla. V jeho okolí sú nádherné lávové útvary ako súbor stĺpov Dimmuborgir (obr. dole), pseudokrátery (obr. hore), geotermálna oblasť Hverarond (ďalšie obr.), krátery ako Viti (posledný obr.)... je tu skutočne čo obzerať aj niekoľko dní.
Fotky z tohto dňa však vo veľkej väčšine ostali v počítači môjho bratranca na Islande, takže tu je tých pár čo si našlo cestu aj na Slovensko. Možno neskôr ich doplním aj o ďalšie.
Želám krásny víkend!!!