piatok 26. septembra 2014

Summer diaries IV. - High Tatras - part 1.


Ok, so the summer adventures go on! (even as I am writing this, it is already autumn and I feel pretty bad with some nasty cold or virus)
From Turík, we traveled to High Tatras to meet my "sister" and her family. We stayed at Sliezsky dom, the most highly situated mountain hotel in Slovakia,  1670 meters above the sea level, right next to a beautiful Velické pleso in Velická valley. The older I get the more I enjoy peace and quite places, and this is one of them. Because you have nowhere to go from there but to the mountains.
As we were there with some little buddies, long and complicated trails were not an option. We took an easy walk to a Batizovské pleso. I was eager to go further, so me and my hubby decided to continue the trip to Popradské pleso. I have never been there before and I have to say I loved the view revealing this blind lake surrounded with beautiful mountains (see the top picture). The descent is not really good for my knees, so it took ages for me to go down to the blind lake, but I was still happy that we went down this trail. From Popradské pleso it takes approximately 50 minutes to get to Štrbské pleso, where you can catch the famous Tatra tram to other locations. This was a beautiful day in the mountains!

Tááák, letné dobrodružstvá pokračujú! (aj keď teraz keď to píšem je už jeseň a ja sa cítim dosť naprd s nejakým vírusom)
Z Turíka sme šli do Vysokých Tatier, kde sme mali naplánovaný víkend s mojou "segrou" a jej rodinkou. Bývali sme na Sliezskom dome, čo je najvyššie položený horský hotel na Slovensku, a to vo výške 1670 metrov nad morom, hneď vedľa krásneho Velického plesa vo Velickej doline.
Čím som staršia, tým viac si užívam pokoj a ticho, a toto je jedno z miest, kde sa to dá. Pretože odtiaľto sa nedá ísť nikde, len do hôr.
Keďže sme tam boli aj s malými deťmi, dlhé a komplikované trasy boli mimo. Vybrali sme si jednoduchú vychádzkovú cestu na Batizovské pleso. Ja som však veľmi chcela pokračovať ďalej (aby som mala naozaj pocit, že som bola na túre :-) ), a tak sme sa s mojím mužom  pokračovali  na Popradské pleso. Nikdy predtým som tam nebola a musím povedať, že ten výhľad, keď sa nám dole ukázalo pleso obklopené nádhernými vrchmi, stál za to(viď foto hore). Zostup k Popradskému plesu nebol nič moc pre moje kolená a trvalo mi to naozaj večnosť, ale aj tak som bola rada že sme šli. Z Popradského je to tak 50 minút na Štrbské, kde môžete nasadnúť na známu Tatranskú električku a previezť sa na ďalšie miesta.
Nádherný deň v horách toto!
 
streda 17. septembra 2014

Summer diaries III. - Turík - part 2.I could not resist posting all these black and white kids portraits. I wish I was one of them spending my summer days in Turík, having fun all days long.

Nemohla som si pomôcť a musela som sem dať všetky tie čierno-biele portréty detí. Najradšej by som bola jednou z nich a trávila letné dni v Turíku a hrala sa celé dni. 
 


streda 10. septembra 2014

Summer diaries III. - Turík - part 1.This is one of my favorite places on Earth (besides Montauk, N.Y. of course :-) ). Turík. A small village in Liptov, Slovakia. These are snippets from my few days there this summer.
I used to go there as a child with my parents - their friends had a cottage there. Their kids are now my friends, and even they have kids now, so I keep going there and hope this circle will never ends.  All of the houses there have such a charm, it can not be described by pictures. You have to go and experience it.
And the nature! Liptov is a big bowl of natural beauty. You can wander hours through the meadows, forests, jump across the springs, climb the rocks! You name it, it is there!
This time I added descriptions to some pictures, I think it is the shortest way to explain everything :-)
P.S. Part 2. is coming shortly.

Toto je jedno z mojich najmilších miest na Zemi (okrem Montauku, samozrejme :-) ). Turík. Malá dedinka na Liptove. Toto sú len zlomky tých pár dní, čo som tam toto leto strávila.
Už ako dieťa som tam chodila s rodičmi. Ich kamaráti tam mali chalupu. Z ich detí vyrástli moji priatelia, a už aj tí majú deti, a tak tam chodím naďalej a dúfam, že tento cyklus ostane nadalej neporušený.  Všetky tie miesta majú neuveriteľný šarm, ktorý asi ani neviem na fotkách zachytiť. Treba tam ísť a zažiť to.
A tá príroda! Liptov je jedna veľká misa prírodného bohatstva, povedané poeticky, hehe. Môžte sa hodiny túlať po lúkach a lesoch, preskakovať potôčiky a škriabať sa po skalách. Na čo si pomyslíte, to tam máte.
Tentokrát som k pár fotkám pridala aj popisky.
P.S.  Časť druhá onedlho.
      My uncle´s garden/Záhrada môjho strýka 
There are lot of beautiful trails around/ V okolí je veľa turistických trás
      Katka´s place. I love it. /Tu býva Katka.Krása!


 The latest generation - boys part/Najmladšia generácia - chlapčenská časť
Májka spread is a must/Májka musí byť!

      I was staying here already as a child/ Tu som chodila už ako malá

      Eating dessert right from the pan I./ Tlačíme "kajnšmetke" priamo z plechu I.

     Eating dessert right from the pan II./ Tlačíme "kajnšmetke" priamo z plechu II.