piatok 22. mája 2015

Sri Lanka - Sigiriya


New day, new start. After an exhausting first day and some good night sleep in a place called Melrose Villas, we got up refreshed to a new day. It was still very hot and humid, but we felt better.
We headed to Sigiriya Lion Rock early in the morning, because later it gets REALLY hot and crowded.
The rock itself is impressive, but what is up there is far more interesting. Sigiriya was declared a Unesco World Heritage Site in 1982. To get at the top, you have to walk 1202 steps. And at 9:30, the heat is on already. 

Nový deň, nový začiatok. Po únavnom prvom dni a dobrom spánku v chatkách menom Melrose Villas sme sa prebudili do druhého dňa. Bolo stále odporne teplo a vlhko, ale cítili sme sa lepšie.
Skoro ráno sme vyrazili na Sigiriyu, Leviu skalu, pretože neskôr tam je neskutočne teplo a kopa ľudí.
Skla sama o sebe je krásna, ale to, čo je na vrchole, je oveľa zaujímavejšie. V roku 1982 bola Sigiriya vyhlásená za svetové kultúrne dedičstvo UNESCO. Aby ste sa dostali až hore, musíte prejsť 1202 schodov. A už o 9:30 ráno sa idete uvariť, aby bolo jasné.

The sun was way too bright in the morning to get a better shot

The walk starts in a beautiful gardens - first water gardens, then boulder gardens and terraced gardens. Monkeys are gathered at the entrance to welcome you. As you start climbing the steps, the path narrows and in the middle of your climbing, you will have to climb a modern staircase, which leads to a covered gallery full of wall paintings (frescoes). It is said that those are portraits of concubins of the King Kassapa, who once lived at the top of the rock. However, archelogists are in doubt if those painting date as far as his time (5th century). Anyway, it is impressive how the colours are still strong and they are really beautiful to look at.
By the way, on our way down at 10 a.m. there was already a line waiting for the frescoes.

Cesta sa začína cez krásne záhrady - najskôr sú to vodné (s bázenmi), potom skalné s úžasnými bouldrami a potom terasové. Pri bráne vás vítajú hordy opíc (ako skoro všade :-) ). Keď začnete stúpať po schodoch hore, cesta sa zužuje pomedzi skaly a niekde v polovici sa vynorí moderné točité schodisko. To vás dovedie ku krytej galérii, plnej pestrofarebných fresiek. Hovorí sa, že sú to portréty konkubín kráľa Kassapa, ktorý mal na Levej skale svoj palác. Archeológovia však spochybňujú túto teóriu, nezdá sa im, že by maľby siahali až do 5. storočia. Nech je ako chce, farby týchto malieb sú stále svieže a dobre sa na to pozerá. 
Mimochodom, na ceste dole pred desiatou ráno už bola smerom k freskám normálna zápcha.

Then you proceed to a so called mirror wall. It is a 3 m high wall, close to the rock, which was covered in highly polished white plaster, so you could see yourself. Not anymore, now the wall is covered with various writings - some really old, some new from the visitors. Further writing on the mirror wall now has been banned for the protection of old writings of the wall.

V ceste pokračuje ďalej pozdĺž tzv. Zrkadlového múru. Je to 3- metrová stena, vedúca popri skale, ktorá bola pokrytá nejakou špeciálnou vyleštenou omietkou, takže ste sa v nej videli ako v zrkadle. V súčasnosti už nie, dnes je múr pokrytý rôznymi nápismi, niektoré sú veľmi staré, iné novšie od návštevníkov.  Dnes je písanie na Zrkadlový múr už zakázané, aby sa ochránili tie skutočne steré nápisy.


After few more steps up, you will finally approach  the mid-level terrace with the lion gate. The whole rock was named after this gate.  Two huge lion`s paws, which you will find there, were at one time connected to a gigantic brick lion, with the stairs to the final ascent to the top leading between the lion`s paws and into its mouth.

Po pár ďalších schodoch nahor prídete konečne k strednej terase, na ktorej kedysi stála Levia brána, po ktorej dostala meno celá skala. Nájdete tu dve veľké levie tlapy, ktoré boli časťou obrovskej tehlovej sochy leva. Schody na vrchol viedli medzi levími tlapami do jeho tlamy.
Climbing to the top, looking at the middle terrace

At the end you have to do a steep climb up the stairs cut into the rock and finally, you are at the top!
The upper palace includes ruins and cisterns cut into the rock that still retain water. It is said that King Kassapa had his big palace up here once,  even though the archeologists say that it is no evidence of palace-like structure anywhere on the summit. Whatever the truth is, the view from the top is stunning and it is really worth the climb!

Nakoniec sa ešte musíte hecnúť a vystúpať posledný strmý úsek po schodoch vytesaných do skaly a ste na vrchole! Horná plošina je plná ruín paláca (alebo niečoho iného) a cistern vytesaných do skaly, ktoré sú dodnes plné vody. Síce sa povráva, že kráľ Kassapa mal tu hore veľký palác, ale archeológovia tvrdia, že nič z ruín na vrchole nepripomína štruktúru vtedajších palácov, takže šlo skôr o kláštor alebo meditačné centrum. Nech je to ako chce, ten výhľad z vrcholu stojí za tú námahu a ten hic!

Unbeatable view! 
streda 6. mája 2015

Sri Lanka - Anuradhapura


Our second stop, still on the same day of our arrival, was an ancient kingdom capital Anuradhapura. You would need couple of days to explore the whole site, because of its size. The ruins of the ancient city are said to be of of the most beautiful sights in South Asia. And, unlike the other ancient city Polonaruwa, Anurathapura is still alive, some buddhist temples are still in service, so you do not walk around ruins, but actually among people who come to pray and meditate there.
I have to admit, it was partly because we were exhausted from the journey, and partly because we saw just a small amount what Anuradhapura has to offer, but at that time, I got most excited about the monkeys climbing the fence there :-). Looking back at the pictures now, I can see it was an interesting place.

From the whole complex, we saw just few of the basic sights:

1. Jaya Sri Maha bodhiya - a sacred fig tree, which is perhaps the oldest living tree in the world - or better to say it is  a branch of the Bodhi Tree ( under which the Buddha attained enlightment). It is guarded and taken care of for more than 2000 years now. If you don´t look carefully or do not have a guide with you, you can easily overlook the tree. It is nothing you would expect - a huge, massive tree trunk, tall majestic tree...It is just thin, fine, twisted  branch, hard to spot - I did not even picture it here, it was just not worth it. But despite this, today, the tree is one of the most sacred relics in Sri Lanka, respected by Buddhists all over the world. 

Naša druhá zastávka, stále v deň nášho príletu, bolo bývalé kráľovské  mesto Anuradhapura. Na jeho dôkladnú prehliadku by ste potrebovali niekoľko dní, pretože je veľmi rozsiahle. Ruiny mesta vraj patria k najpôsobivejším pamiatkam južnej Ázie. A na rozdiel od druhého starobylého kráľovského mesta- Polonaruwy - tu v Anuradhapure to ešte žije, niektoré chrámy stále slúžia svojmu účelu, takže sa neprechádzate len po ruinách.
Musím sa priznať, neviem či to bolo únavou z letu alebo skôr si myslím, že sme videli len malý zlomok z toho, čo Anuradhapura ponúka, ale v tej chvíli ma oveľa viac nadchli opice na plote :-). I keď na fotkách sa mi to miesto zdá opäť zaujímavé.

Z celého komplexu sme videli len pár základných pamiatok, a to:

1. Šrí mahá bódhi - posvätný fikus, ktorý je pravdepodobne najstarším stromom na zemi - teda technicky vzaté pochádza z vetvy najstaršieho stromu (pod ktorým Budha dosiahol osvietenie), a už viac ako 2000 rokov ho neustále strážia a opatrujú. Keď sa nepozeráte pozorne a nemáte so sebou sprievodcu, môžte ho aj prehliadnutť. Pretože ak čakáte nejaký veľký, mohutný kmeň, vysoký strom, niečo majestátne - tak nič také neuvidíte. Je to pokrútený tenký kmeň, nenápadný, až tak že som ho ani nezaradila do výberu fotiek :-) , lebo by ste sa čudovali čo to fotím. Ale napriek tomu je to dnes jedna z najvzácnejších a najuctievanejších budhistických relikvií, ktorú si ctia budhisti po celom svete. Strom je súčasťou  kláštora a duchovného centra Anuradhapury - Mahávihára.
2. Lovamahapaya - It was described as an edifice of nine storeys, was a building of this class. As the roof was covered with tiles made of bronze, this was known as the Brazen Palace. There are 40 rows, each row consisting of 40 stone pillars and a total of 1600 stone pillars were used for the building, which is the only thing left from the palace nowadays.

2. Mosadzný palác (Lóvámahapája) - z neho reálne uvidíte len 1600 kamenných stĺpov, ale kedysi  to bol obrovský, 9-poschodový drevený palác. Strecha bola pokrytá škridlami z bronzu, preto ten názov.


3.  Ruwanwelisaya stupa - a huge white stupa, protected and surrounded by a  wall, whichis  decorated with 1,900 figures of elephants. The stupa is one of the world's tallest monuments with its 350 feet (107 metres) in height and 300 feet (92 metres) in diameter today. It is considered a marvel for its architectural qualities and sacred to many Buddhists all over the world.

While writing this post, I actually read much more about the whole Anuradhapura area and now I am pretty sure, that we skipped some very relevant sights during our visit (oh wqell, next time! ), so I highly recommend - if you do not have enough time to visit the whole thing - to study and plan ahead which sights would you like to visit. 


3. Dagoba Ruvanveliséja (Veľká stupa) - Obrovská biela stupa, ktorú chráni múr lemovaný reliéfom 1900 slonov. Je považovaná za jednu z najvyšších svetových monumentov (výška 107 m, priemer 92 m) a uctievaná budhistami po celom svete.

Pri písaní som si prečítala viac o celom komplexe a teraz som si už istá, že sme vynechali niekoľko celkom dôležitých stavieb celého komplexu, takže odporúčam, aby ste si - pokiaľ nemáte na návštevu viac dní - naplánovali a naštudovali ktoré z pamiatok chcete vidieť.