sobota 27. decembra 2014

Christmas time - Bits and pieces


Last couple days I spent staring and taking pictures of our tree, so excuse this overload. I just love Christmas trees. I bought this Nutcracker below in Germany this November, and it is by far the most expensive thing hanging on our tree - but I will have it forever as a memory of that place. And, after a long time we have a REAL tree. It might not be the nicest, but I am so happy to have it!
If you scroll waaaaay down, there are also pictures of snow!!! It came after Christmas, but still.. we have at least a bit of it. We are going to the mountains for the New Year, so I hope we will get a lot more there! So Happy New Year and see you next year hopefully!

Posledné dni som trávila čumením na  a fotením stromčeka, takže pardon za túto kládu fotiek. Milujem vianočné stromčeky! Toho Luskáčika nižšie som si kúpila tento rok v Nemecku a je to tá najdrahšia vec, čo visí na našom strome - ale ostane mi navždy ako spomienka. A, po dlhom čase máme ŽIVÝ stromček. Možno nie najdokonalejší, ale som taká rada že ho máme!
Ak budete skrolovať aj poriadne dole, sú tam aj fotky snehu! Prišiel síce po Vianociach, ale aj tak...máme ho aspoň trošku. Na Nový Rok ideme do hôr, tak tam si ho dúfam užijeme aj viac.
Tak sa majte krásne, ŠNR a vidíme sa budúci rok dúfam!


nedeľa 14. decembra 2014

Summer diaries VI. - Biele Vody - One very special ladyI am sure most of you are already in a Christmas mood, shopping for presents, baking and checking the weather forecast whether there will be white Christmas this year.... But I have to go back to Biele Vody in the middle of the summer in this post. My friend I told you about last time, who owns that wonderful cottage there, has also a wonderful grandmother. She is one lively, intelligent, friendly and nice old lady, and she is definitely worth the mention! One special lady! She parties hard till the morning with his friends, dances with her grandson, chats with you, is interested in a lot of things and always has a great smile on. She is (simply said) unbelievable a we were lucky enough to spent the afternoon with her before going back home. She and the cottage - that is a great combination, and it was great just to sit and chat with her there. In the moments like these, you realize you do not need anything more in life but a great company and a roof over your head in case of bad weather... I like her a lot!
On the way back I had a short encounter with a cow and I realized, I have a great respect for this animal...or better to say a fear...
Then just the last glimpse down the valley and off we went...


Je mi jasné, že väčšina z vás je už vo vianočnej nálade, pečie, zháňa darčeky a sleduje predpoveď počasia, či nám aspoň troška nasneží... Ale ja sa ešte na chvíľu vrátim na Biele Vody uprostred leta.  Ten môj kamarát, ktorý tam má túto úžasnú chalúpku, má totiž aj úžasnú babku. Jednu čipernú, múdru, kamarátsku a skvelú babku, ktorá rozhodne stojí za zmienku! Je to špeciálna dáma! Ona totiž so svojím vnukom tancuje, s mladými sa zabáva do rána, diskutuje, živo sa zaujíma o veci, jednoducho je neuveriteľná a my sme mali to šťastie s ňou stráviť naše popoludnie pred odchodom domov. Ona a jej chalúpka spolu neskutočne ladia a bolo skvelé si tam len tak posedieť a podebatovať. V takých chvíľach si človek uvedomí, že k životu netreba prakticky nič, len dobrú spoločnosť a strechu nad hlavou v prípade nepriazne počasia... Mám ju veľmi rada.
Cestou domov som si šla ešte pohladkať kravu a zistila som, že mám pred ňou veľký rešpekt. Teda takmer až strach...
Potom už len posledný pohľad na krásne údolie a šlo sa domov.