štvrtok 23. októbra 2014

The greatest mushroom picking ever!



This summer was not really summer full of sun and hot temperatures. But thanks to quite a lot of rain, it was the summer of mushrooms. I have never seen so many mushrooms in my life. And I have never experienced such a mushroom picking season. We were picking all kinds of edible mushrooms in every feet of the woods. We ended up with several bags of them and spent the rest of the day cutting them and finding trays and spaces to let them dry. The next day we limited ourselves to pick the one and only best mushroom around, summer boletus. We still ended with two more bags! And another evening spent with cutting! On the third day, we skipped the walk in the woods. We were not able to store any more mushrooms and it was impossible to go there without finding them and not taking them with us :-) .

Toto leto síce nebolo plné slnka a horúcich letných dní... ALE! Vďaka dažďu to bolo leto hubové. Nikdy v živote som nevidela toľko húb. A nikdy som nezažila takú hubársku sezónu!  Zbierali sme nekonečné množstvo jedlých húb na každom metri v lete. Vliekli sme niekoľko tašiek a zvyšok dňa sme trávili ich krájaním a hľadaním voľného miesta na sušenie. Druhý deň sme si povedali, že berieme už len dubáky, nič iné. A aj tak sme prišli s dvomi taškami. A zas sme celý večer len krájali a spracovávali. Na tretí deň sme jednoducho nešli do lesa. Nemali sme už kde dať viac húb a zas ak by sme ich našli, nedalo by nám to :-) .



 
 









streda 15. októbra 2014

Summer diaries IV.- High Tatras - part 3.


So, just a few more pictures from High tatras, just right above the hotel Sliezsky dom. This place is called Kvetnica (Kvet means flower and it is obvious why). Lot of beautiful flowers there, and in combination with the stunning mountains around, it is a perfect place!

Tak, ešte pár fotiek z Tatier, hneď nad Sliezskym domom. Toto miesto sa volá Kvetnica a je asi jasné prečo. More nádherných kvetov, a v kombinácii s tými štítmi naokolo je to proste perfektné miesto!













pondelok 6. októbra 2014

Summer diaries IV. - High Tatras - part 2.


Please excuse a massive ammount of pictures waiting for you in this post. It is that I just can not decide which of them to leave out...
For next day after our small trip to Popradské pleso, we booked a mountain guide and decided to go for something little harder. I can not say hard, because we had 8-year old Jakub with us so it could not be "adult hard".
We met at 6:00 a.m., because the weather was supposed to change around noon, so by this time we needed to be back in the hotel. We had to wear and harnesses, but if you look closely at my helmet, I do not think it could have provided me some safety, because it was too big for my head, could not be tightened and it was falling on one side all the time (see the group picture).
We saw few chamoises and even some alpine marmots, which I have never seen before, that was pretty awesome!
The trail was very nice, we needed to use ropes in one part, but otherwise it was quite easy. The views were beautiful! Decline was, once again for me, much more difficult and I ended up to be the last one down, 15 minutes later after the rest of the team.
The drinks at the terrace felt great, and we still had half of the day ahead of us! Can not wait to be back next year and go on much more trails and hikes!

Prosím prepáčte to množstvo fotiek v tomto poste. Ale ja som sa proste nevedela rozhodnúť ktoré vynechať...
Na druhý deň po našej malej túre na Popradské pleso sme si zarezervovali horského vodcu a rozhodli sa ísť skúsiť  niečo náročnejšie. Nemôžem povedať že náročné, lebo s nami išiel 8-ročný Jakub takže to nemohlo byť skutočne "dospelácky náročné".
Stretli sme sa už o 6:00 ráno na recepcii hotela, pretože podľa predpovede malo počasie vydržať akurát doobeda, takže sme už o tom čase chceli byť naspäť v hoteli. Museli sme si dať sedáky aj prilby, ale keď sa zblízka pozriete na tú moju, asi by ma veľmi neuchránila, bola mi veľká, nedala sa zatiahnuť a stále mi padala do boku takže to skôr vyzeralo ako by som mala na hlave panvicu (kuknite spoločnú foto).
Videli sme niekoľko kamzíkov a dokonca aj zopár svišťov, ktorých som ja videla prvý krát v živote, čo bolo super!
Trasa bola príjemná, na jednom úseku sme síce museli použiť laná, ale inak to bola príjemná vychádzka. Výhľady boli úchvatné! Zostup bol, zase raz pre mňa, oveľa náročnejší a dole som došla posledná, asi 15 minút po ostatných. 
Nakoniec sme si spoločne dali na teraske drink, a to sme mali ešte polovicu dňa len pred sebou! Už sa teším na budúci rok a ďalšie túry!














We walked these narrow paths./ Chodili sme po tých úzkych chodníčkoch.



Our hotel looking so tiny from above./Náš hotel z výšky taký maličký.