streda 30. septembra 2015

Day trip - Kirchberg am Wagram


If you are looking for a nice day trip during beautiful indian summer, here is my tip. Kirchberg am Wagram is not that far from Bratislava (140 km). It is a nice austrian village, with lot of wine makers, which might be great during this period of the year. And there is this wonderful restaurant called Gut Oberstockstall. I was in Kirchberg for a location scouting in the spring, and then for a wedding with a party in this restaurant. This place is a gem and definitely worth the visit, especially in the summer when you can sit outside and enjoy the location. Unfortunately the day of the wedding was the rainiest day I ever experienced for my shootings, and we literally could not step outside, so these pictures are just from the scouting in the spring. All the pictures are from the restaurant´s yard.

Ak máte chuť na krátky jednodňový výlet, tu je tip odo mňa. Kirchberg am Wagram nie je až tak ďaleko od Bratislavy (asi 140 km). Táto rakúska dedinka je plná vinárov, čo ju momentálne robí ideálnym miestom pre vínachtivých výletníkov. A je tam skvelá reštaurácia Gut Oberstocktall. Ja som tam bola v rámci hľadania lokácií na svadobné fotenie, a potom aj samotná svadobná hostina sa konala tam. Určite to stojí za návštevu, špeciálne v lete, keď môžete sedieť vonku a kochať sa okolím reštaurácie. Bohužiaľ tá svadba sa konala snáď v najupršanejší deň tohto roku, nikdy som také zlé počasie na fotenie nemala. Doslova sa nedalo vyjsť von, takže tieto fotky sú z toho jarného hľadania. Všetky sú z okolia reštaurácie, ale samotná dedinka je tiež pekná.nedeľa 27. septembra 2015

Sri Lanka - Tea plantations, tea pickers and tea factory


If I had to choose only one thing to see in Sri Lanka, it would be tea plantations. It was love at first sight and if it was possible, I could stare at the tea fields for hours and days. The green colour of the tea bushes is incredible, it is that kind of fresh green you see in the spring, even more intense. It is because they collect the fresh tips from the bushes, so it grows fresh over and over. And if you see fields of this green all around you, is one of the best sights you can experience. So is seeing the tea pickers. This is done exclusively by women (or at least I have not seen any men doing it). Although, I have to say I was quite dissapointed with the bussiness around it, because you have to pay for pictures here too. I really wanted to document more of these people, but with the time given and driver who does not understand your needs, it was impossible.
If you are traveling around Sri Lanka, it is almost impossible not to stumble upon a tea plantation. Of course, if you are in a beach resort, the only tea leaves you see will be in your morning cup of tea. So if you can, take a day trip to the sri lankan mountains and wander around. The center point, surrounded by plantations, is a village called Nuwara Elyia. There are numerous tea factories all around this area.We have visited  two tea factories. Both visits were quite fast, it takes around 10-20 minutes to go through the factory. Then you are taken to the shop, where you can taste and buy the teas. I would recommened a tea factory called Pedro tea estate, which is growing tea for Mabroc tea brand. We brought home 16 packages of their loose tea as gifts, and I am looking forward to enjoy them more now during colder months.

Ak by som si mala vybrať len jedinú vec, ktorú by som na Sri Lanke chcela vidieť, boli by to čajové plantáže. U mňa to bola láska na prvý pohľad a ak by to bolo možné, pozerala by som na tie čajové polia hodiny a dni. Ten odtieň zelenej na čajových kríkoch je neuveriteľný, je to taká tá jarná svieža zelená, a ešte intenzívnejšia. Je to preto, lebo končeky kríkov sú neustále zbierané, a preto rastú stále svieže výhonky. A keď máte okolo seba celé polia tejto zelenej, je to jeden z najúchvatnejších pohľadov na  Zemi. Takisto aj pozorovať pri práci zberačky čaju. Robia to výlučne ženy (teda aspoň ja som žiadneho zberača nevidela). Aj keď tu musím byť kritická, pretože už aj z tohto sa stal biznis. Ak si chcete zberačky odfotiť, musíte zaplatiť. Veľmi som chcela poriadne zdokumentovať viac ľudí -zberačiek, ale pri našom časovom rozvrhu a hlavne so šoférom, ktorý vôbec nerozumel mojím požiadavkám, to nebolo možné.
Ak cestujete po Sri Lanke, je takmer nemožné nenaraziť na čajovú plantáž. Pravdaže ak vylihujete v rezorte pri mori, jediné čajové lístky čo uvidíte budú asi tie v raňajšom čaji. Takže ak môžte, naozaj sa vyberte na výlet do sri lanských kopcov a túlajte sa! Centrálnym miestom, kde je sústredených najviac čajových plantážía fabrík, je okolie Nuwara Elyia. My sme navštívili dve. Takáto návšteva nezabereie veľa času, prehliadka fabriky trvá 10-20 minút, a potom vás zoberú do obchodíku, kde môžte čaje ochutnať a zakúpiť si ich. Tu by som odporučila čajovú fabriku Pedro tea estate, ktorá pestuje čaje pre značku Mabroc. My sme si domov doniesli 16 krabičiek s voľne sypaným čajom ako darčeky, a teším sa, ako si ich budem vychutnávať viac v týchto chladných mesiacoch.


 

 

piatok 25. septembra 2015

Young hearts run free


I have some wedding pictures for you after a long time.A beautiful young couple, my beloved volunteers from Hory a Mesto mountain film festival, asked me to be their wedding photographer so I was honoured to be there with them.We shot in a forest and vineyards near their home and it was crazy hot that day.The bride was stunning and the groom as well, so I have nothing more to say, only that I wish their love will lasts forever!

Po dlhom čase pridávam pár svadobných fotiek. Krásny mladý pár, moji milí dobrovoľníci z festivalu Hory a Mesto, ma poprosili o nafotenie ich svadby a tak som mala tú česť byť pri tom. Fotili sme v račianskom lese a vo vinohradoch v hroznom teple. Nevesta bola nádherná a ženích tiež a ja vlastne nemám čo dodať, len nech im tá láska vydrží navždy!

piatok 18. septembra 2015

Sri Lanka - Adam´s Peak


Climbing Adam´s Peak is one of popular things to do in Sri Lanka. Some people will tell you it is not worth it, that the views are not that stunning and you have to climb the stairs for hours basically to see an average view, others will tell you it was amazing...When you are short of time, it is tough decision, because Adam´s Peak is situated in central Sri Lanka and it takes several hours to get from there to another interesting place. Well, i squeezed it in our itinerary just to be sure I will not be missing something :-). And so we went.
 Adam's Peak (also called Sri Pada or "butterfly mountain", is a 2,243 m (7,359 ft) tall mountain and a Buddhist pilgrimage site located in central Sri Lanka. It is well known for the Sri Pada, i.e., "sacred footprint",which in Buddhist tradition is held to be the footprint of the Buddha, in Hindu tradition that of Shiva and in Islamic and Christian tradition that of Adam. In Islamic tradition it is the site where Adam fell to earth.
We arrived in Nallathanniya (a village where most of the people start the climb) early in the evening. We went for a walk to see where to go at night (the climb starts around 2 a.m. so you can see the sunrise), but there was nothing much to see but shops selling funny furry caps (typical for Sri lankans), sweaters, jackets, gloves and colorful toys,  (it is cold up there on the top), so we returned quicly to our room and tried to get some rest before the climb.
We started the climb at 2:30 a.m.  The greater part of the track leading from the base to the summit consists of thousands of steps built in cement or rough stones. First, they are not that steep, but later the steps are higher and higher. By the time you reach the top, you are sweating like a pig and shivering from cold wind at the same time. You really need a good windproof jacket there. The trails are illuminated with electric light, so walking there at night is as easy as during the day. It was unbelievable how many people were on the trail, and how many locals were already climbing down in the middle of the night. And I am talking about really old and sick people too.
There are rest stops and wayside shops along the trails, which  serve refreshments and supplies. We stopped at the last one, 300 meters under the summit, and had some hot tea.
 After arriving to the top, we realized it is already packed with people, you could hardly move there. We managed to find a spot near the rails and waited. We waited for the sunrise as all the people around us. It took at least an hour in freezing cold until the sun appeared. Everybody was so excited! You could hear deep sights of excitement, it seemed to me like they never saw a sunrise before! I have to admit it was kind of funny for us. Truth is that sunrise itself is really an average, it must be the place, the atmosphere which excites people. And then there is the shadow. A perfect triangle shaped shadow of the Sri Pada mountain, which really is something worth to see. But you have to experience it with the whole climb to appreciate it. So if you ask me: I am happy I climbed it and did not miss this chance. But, to be clear, as it is common here, you actually will not see any footprint at the end.


Vystúpiť na vrchol Adamovej hory je pre turistov na Sri Lanke celkom populárna aktivita. Niektorí vám povedia, že to za tú námahu nestojí, výhľady sú podpriemerné na to, aby ste sa niekoľko hodín štverali po schodoch. Iní vám povedia, že je to nádhera. Ak máte málo času, je to naozaj ťažké rozhodnutie, pretože Adamova hora leží v centrálnej časti krajiny a prístup k nej, ale aj vzdialenosť od nej k ďalšiemu zaujímavému bodu zaberie niekoľko hodín (plus samozrejme čas na výstup a zostup). Nuž, ja som ten výstup nakoniec do nášho plánu vtesnala, pretože som sa bála, že o niečo prídem. A tak sme šli.
Adamova hora ätaktiež nazývaná Sri Pada alebo "motýlia hora" meria 2243 metrov a je to budhistické posvätné miesto. Je známe otlačkom nohy na vrchole hory, ktorá podľa budhistickej tradície patrí Buddhovi, podľa hinduistickej bohu Shiva, a podľa islamskej a kresťanskej patrí Adamovi. Podľa islamskej je to miesto, kde Adam dopadol na Zem.
Do dediny Nallathanniya (odtiaľ sa začína výstup) sme došli podvečer. Šli sme sa prejsť, aby sme videli, kam v noci pôjdeme (výstup sa začína tak okolo 2 ráno, aby ste mohli vidieť východ slnka), ale nie je tam veľa na pozeranie, je tam iba kopa obchodov (stánkov) s takými ich typickými čapicami -strašne smiešnymi) a teplým oblečením (pretože hore je zima) a všelijakými farebnými hračkami a gýčmi rôzneho druhu, takže sme sa vrátili do našej izby a snažili sa zaspať.
vyrazili sme o 2:30. Väčšia časť cesty pozostáva zo stoviek (ale asi aj tisíciek) schodov. najskôr nie sú príliš strmé, cesta začína tak pozvoľna, ale potom sú strmšie a vyššie. Kým sa vyškriabete na vrchol, ste spotený ako prasa a zároveň sa trasiete od zimy a chladného vetra. Hore naozaj potrebujete dobrú neprefúkavú bundu (v ideálnom prípade). Cesta je osvetlená, takže sa v noci ide bez problémov. Bolo neskutočné, koľko ľudí sa podujalo na túto púť, a koľko miestnych už v tom čase zostupovalo dole, a to hovorím aj o veľmi starých a chorých. Po ceste sú stánky s občerstvením na každom kroku, môžte oddychovať a posedieť si. My sme zastali v tom poslednom, 300 m pod vrcholom, a dali si teplý čaj.
Vrchol hory bol už plný ľudí, pomaly sa nedalo kam pohnúť. Podarilo sa nám získať miesto pri zábradlí, jedno z posledných. A čakali sme. Čakali sme na východ slnka. Trvalo to nekonečne dlho, pretože tam bola strašná zima a boli sme tam minimálne hodinu, keď konečne vykuklo. Všetci boli nadšení. Počuť bolo obdivné vzdychy a prejavy úžasu, akoby nikto z tých ľudí ešte východ slnka nevidel. Až nám to bolo smiešne. Pravda je, že ten východ bol naozaj priemerný, muselo to byť tým miestom a atmosférou, že to ľudí tak vzrušovalo. No a potom je tu ten tieň. Perfektný trojuholník, ktorý vrhá Adamova hora, to sa oplatí vidieť. Ale musíte si zažiť celý ten výstup, aby ste to ocenili. Takže, ak sa opýtate mňa, som rada, že som tam šla. Ale aby bolo jasné, v konečnom dôsledku žiadnu stopu, odtlačok nohy nikde neuvidíte.


Here is the footprint


These views were more stunning than the sunrise itselfIt all looks completely different during the dayThe day just started and we have already been so far