štvrtok 6. augusta 2015

Sri Lanka - Temple of the tooth and the first tea plantations


The Sri Dalada Maligawa is the most visited place in Kandy. It houses the most important buddhist relic of Sri Lanka - the tooth of Buddha. The temple was damaged from bombing by LTTE terrorists in 1998. It is restored now but there are strong security controls. You actually will not see the tooth itself, because it is hidden in a golden box. And the box is even few meters away and there are long waiting lines to see it. You can get a glimpse of it like for 15 seconds if you wait, but we did not do that. There were so many people siting all over the floor in the temple, probably waiting for the rituals performed three times a day. Tons of flowers covering the place. The temple consist of several buildings, which are nice to see. The whole complex is situated right next to Kandy lake, a very nice walk if you have some time. 

Šrí Daladá Máligáva je najnavštevovanejšie miesto v Kandy. Ukrýva totiž najdôležitejšiu budhistickú relikviu Srí Lanky - Buddhov zub. Chrám bol poškodený v roku 1998 hnutímTamilskí tigry, ktorí v blízkosti odpálili bombu. Chrám je opravený, ale stále sú celkom prísne bezpečnostné opatrenia.
V skutočnosti však žiadny zub neuvidíte.Je ukrytý v zlatej škatuľke, a tá je ukrytá v ďalšej a tá v ďalšej. A tá škatuľka je aj tak pár metrov od vás a stojíte v nekonečnom rade. Pokiaľ to prekonáte, máte šancu zazrieť škatuľku na pár sekúnd...my sme to ale neskúšali. Všade sedela kopa ľudí, zrejme čakajúcixh na túto šancu a rituály, ktoré sa konajú 3-krát denne. Bolo tam aj obrovské množstvo obetovaných kvetov.
Celý chrám tvorí niekoľko budov, ktoré sú pekné, a netrvá dlho kým si ich pozriete. Celý komplex leží na brehu jazera, ak máte čas, je to pekná prechádzka.From the temple we escaped to the town, and wandered the streets for a little while. We visited a huge ayurvedic shop (selling all products ten times cheeper than in the spice garden), saw lot of dried fish, tuc tucs and shops and then jumped in the car to take us to Dalhousie - a starting point to climb Adam´s peak.

Z chrámu sme sa vydali do rušného mesta a blúdili uličkami. Boli sme v obrovskom ajurvédskom obchode , kde všetky maste a liečivá predávali za desatinnú cenu ako sa predávajú v turistických spice gardens., videli sme obrovské množstvá sušených rýb, tuk tukov a obchodíkov. Nakoniec sme naskočili do auta a vydali sa smerom k Dalhousie - mietsa, odkiaľ sa pútnici vydávajú na Adamovu horu.We finally made our way to the tea plantation country! I could not stop taking pictures, there will be more to come. The plantations are just beautiful, thanks to the hilly landscape and fresh green colour of the tea leaves.

A konečne sme dorazili do kraja čajových plantáží! Nedalo sa prestať fotiť, takže čajových fotiek bude ešte viac. Plantáže sú nádherné, vďaka tomu kopcovitému terénu a tej sviežej zelenej čerstvých mladých čajových listov.

By the end of the day, we got a first sight of our upcoming adventure. A big climb (it is actually walking the stairs, but so steep I rather call it climb) to Adam´s peak. More about it next time.

Ku koncu dňa sme už mali Adamovu horu na dohľad. A v noci sme sa chystali na náš veľký výstup. Ale o tom zas nabudúce.


Žiadne komentáre: