piatok 20. januára 2012

5 for friday from Iceland


Iceland is unbelievable. Unbelievable because there doesn´t exist a place, from where there is no view to a beautiful scenery. Whether  you are driving or walking, you got to be staring. Everywhere you turn, something surprises you. It is a common sight to see whole fields of lilac flowers (I think they are called Nootka lupin), but Icelanders are not exited about them. The flowers have been imported here and now they are loosing control over them. But, from the tourist point of you, the fields are beautiful.
That day we found another unexpected place. We ended up in Medlína, which is a crevice created by the seperation of the North Atlantic and North American plates. They are responsible for the volcanic  activities on Iceland. So in one moment we were standing with one foot in Europe and with another in America, and we ran back and forth between continents. I guess I do not need to say how much joy brought that to me :-) .

 Island je neskutočný. Neskutočný v tom, že tam snáď nie je miesto, ktoré by vám neposkytovalo pohľad na nádhernú scenériu. Veziete sa či kráčate, a len sa dívate. Kamkoľvek sa otočíte, niečo vás prekvapí. Častý je pohľad na celé polia krásnych fialových kvetov (myslím že po slovensky je to vlčí bôb), Islanďania z nich však nadšení nie sú. Kvety tam boli dovezené a sú premnožené. V každom prípade tie fialové polia sú nádherné.
V ten deň sme narazili aj na ďalšie prekvapenie. Dostali sme sa k Midlíne, čo je puklina medzi tektonickou doskou Európy a Ameriky. Tá je vraj zodpovedná za vulkanickú činnosť na Islande. A tak sme chvíľu stáli jednou nohou v Európe a druhou v Amerike  a behali hore dole medzi kontinentmi. aasi nemusím ani hovoriť, akú radosť mi to prinieslo :-) .
Žiadne komentáre: