piatok 9. marca 2012

5 for friday from Iceland


We didn´t even leave Arnarstapi and we had to stop, because we noticed a strange stone monument far away at the end of a plateau. It is called Lóndrangar. So we walked to it to see it closer. It´s actually two basalt pillars, the higher one reaching 75 meters. They are right above the sea, so wind over there is blowing like crazy.

Few kilometers further we stopped again. This place is called Dritvík and Djúpalón. Here you can find a beach with beautifully round shaped lava stones. Four of them of different sizes are used for testing your strenght. The smalleste is called Bungler and weights 23 kg, the biggest is called Full strenght and weights 154 kg. Besides this, there is a bay, where in 1948 a British ship was wrecked, and all around the shore there are red coloured - rusted pieces of the ship. They are kept here as a memento and you should not take them with you as a souvenir.

And again few kilometers further and some detour you run into a Golden beach. The sand (or better to say tiny stones) are golden coloured. You feel the urge to take of your clothes and run to the sea and completely forget that you are in Iceland.
 
Ani sme poriadne neopustili Arnarstapi a hneď sme museli zastaviť, lebo na konci veľkej planiny sa týčil zvláštny kamenný útvar (Lóndrangar). Vybrali sme sa ho obzrieť zbízka. Sú to dva kamenné, čadičové stĺpy, ten vyšší čnie až do výšky 75 metrov. Sú priamo nad morom takže tam fučí ako divé.

O pár kilometrov ďalej sme stáli opäť. Toto miesto sa nazýva Dritvík a Djúpalón. Nájdete tu pláž s krásne guľatými lávovými balvanmi. Dokonca sú tu aj štyri rôznej veľkosti, na ktorých si môžete otestovať svoju silu. Najmenší váži 23 kg a volá sa "Nepotrebný", a najväčší má 154 kg a volá sa "plná sila". Okrem toho je tu aj zátoka, kde v roku 1948 stroskotala britská loď a po celom pobreží nájdete hrdzou zafarbené kusy, ktoré sa tu uchovávajú ako memento a nemali by ste si ich brať ako suveníry.

No a ešte o pá kilometrov ďalej a istej zachádzke narazíte na tzv. Zlatú pláž. Piesok (respektíve malé kamienky) sú zafarbené do zlata. Máte chuť sa vyzliecť do plaviek a skočiť do mora, úplne zabudnete že ste na Islande.
Žiadne komentáre: