piatok 23. marca 2012

5 for friday from Iceland


 Maybe you find this picture above boring, but it has a story. It is a view from a holy mountain called  Helgafell. This holy mountain is a small, 73 meters high hill (see the picture below). According to a legend, the mountain has a magic power and those, who climb up and keep to some rules, may have three wishes and those will come true. You have to climb up  the southwest side to the ruins, you can not talk and neither look back. You have to wish only for good things and your heart must be honest. You have to climb down the east side to the grave of Gudrun and you can never tell your wishes to anyone. So we did it, we silently climbed the hill, never looked back and climbed down to the grave of Gudrun. So we will see what happens.  But even if I want, I can not tell you what I wished for, because I do not remember it anymore.
The other photos are just shots taken from car, a shipwrack and a smiling sun.

Možno sa vám tento obrázok hore zdá nezaujímavý, ale nie je to úplne tak. Je to výhľad zo svätej hory Helgafell. Svätá hora je v skutočnosti len 73 -metrový kopec (viď fotka pod textom). Podľa miestnych povestí má hora tajomnú moc a tým, ktorí na ňu vystúpia a dodržia pravidlá,  sa splnia tri tajné priania. Musíte sa tam však vyšplhať po juhozápadnom svahu k zrúcanine, nemôžete hovoriť ani sa obzerať naspäť. Musíte si priať len dobré veci a srdce musí byť úprimné. Zliezť musíte po východnomm svahu ku hrobu Gudrun a svoje priania nesmiete nikomu prezradiť. A tak sme to urobili, mlčky sa vyškriabali na kopec, neobzerali sa späť a zišli dole k hrobu Gudrun. Tak uvidíme, i keď aj keby som chcela, moje priania si už nepamätám.
Ostatné fotky sú cvaky z auta, stroskotaná loď a usmiate slniečko.
Žiadne komentáre: