piatok 10. februára 2012

5 for friday from Iceland


Pingvellir (Thingvellir) is the most important place in icelandic history, because in 930 a parliament (Althing) was established here.The crevise between Europe and North America is most visible here. This place was chosen thanks to great acoustics, the relief and because it was close to many settlements. It became also the first national park in Iceland, and really, you can have as many walks and trips here as you like. To get there, you are crossing a huge plateau and it doesn´t seem that you are approaching one of the most important stops in Iceland. The surroundings, even the place itself doesn´t take your breath away like many others things in Iceland do, but it has its magic, a soul...There is something about Thingvellir!

Pingvellir (Thingvellir) je najdôležitejšie miesto islandských dejín, pretože tu bol v roku 930 založený Althing, parlament. Na tomto mieste je asi najviditeľnejšia trhlina medzi Európou a Severnou Amerikou. Toto miesto bolo vybrané vďaka skvelej akustike, reliéfu a blízkosti osídlení. Stalo sa aj prvým národným parkom a skutočne sa tu môžete prechádzať do sýtosti. Cesta tam vedie obrovskou planinou, nič nenaznačuje že sa blížite k jednej z najvýznamnejších zastávok na Islande. Okolie ani samotné miesto vám nevyrazí dych ako mnoho iných vecí na Islande, predsa však má svoje čaro, istého ducha. Niečo na tom Pingvellire proste je!
Žiadne komentáre: