štvrtok 5. marca 2015

Pine tree story


I promise this is the last snow post this winter! But I have to share a story from the heaviest snow fall this year. It all began so nice. Huge snowflakes started falling down from the sky around 10 a.m. and because I was home with flu, I could not stop watching them from the window. At some point I could see just a white blur. Things started to get more serious when it did not stop for several hours and the snow was wet and heavy. I heard a scary cracking of the wood from outside and I knew our 40-year old pine tree didn't bear up against such a weight. Two big branches broke down. We spent the rest of the day until dark trying to shake the snow off from all our trees and branches we could reach.
After two weeks, my dad and husband climbed up to the very top of the pine tree and filed off the branches properly (they were still holding on up there, supported by lower branches) with a handsaw, because it was dangerous walking at the pavement as they could fall down anytime. I was scared to death to see them up there...and relieved when they were down again.
At this moment, there is no snow anymore, the spring is coming slowly, and our poor pine tree is quite shorter that her twin sister which survived without any harm.

Sľubujem, že toto je posledný snehový post tejto zimy! Ale musím sa podeliť o príbeh z tohtoročného najzasneženejšieho dňa. Začalo to tak pekne. Obrovské vločky padali z neba už od 10 ráno a keďže som mala chrípku a bola som doma, nevedela som sa vynadívať. V jednom momente ste mohli vidieť len nič a belobu. Vei sa začali komplikovať keď neprestávalo snežiť ani po niekoľkých hodinách a sneh bol mokrý a ťažký. Začula som desivé praskanie dreva a bolo mi jasné, že naša 40-ročná borovica tú váhu neuniesla. Zlomili sa dve veľké vetvy. Zvyšok dňa sme až do zotmenia pobehovali po záhrade a snažili sa zo všadiaľ, kam sme dosiahli,obúchať sneh.
Po dvoch týždňoch tato s Marekom vyliezli až hore na borovicu a snažili sa tie vetvy poriadne odpíliť (lebo sa tam stále držali a podopierali ich ešte aj spodné vetvy), pretože viseli priamo nad chodníkom a mohli spadnúť hockedy. Umierala som od strachu keď boli tak vysoko..a uľavilo sa mi až keď boli v bezpečí späť na zemi. 
V tejto chvíli už niet po snehu ani pamiatky, pomaly ide jar, a naša úbohá borovica je skoro o polovicu nižšia ako jej dvojička, ktorá to prežila bez ujmy.


It is just starting here

The same branch after a while

And again, already broken...Next morning was beautiful...see the broken pine tree on the right?  Half of the height of the other one.
Žiadne komentáre: